ituddannelse
Note; the values of code model elements such as classes, structs, functions, attributes, delegates, and so forth can be non-deterministic after making edits in order to accomodate the actual case, meaning that CodeClass values will always be changed for optimized use

 

IT Uddannelse

 

I den moderne organisation spiller mennesker, teknologier og systemer sammen på mange måder. En vigtig forudsætning for at skabe forandring, er at forstå det indbyrdes samspil mellem dels mennesker og teknologi, dels mennesker og systemer.

Der er uendeligt mange nye teknologityper i spil og når der tales om mulighederne i big data, IOT, cloud computing og kunstig intelligens, så kan man ikke bare bestemme sig for at indføre det – og så høste gevinsterne automatisk.

Teknologi i sig selv skaber ikke nye løsninger - og når der skal skabes nye innovative løsninger, er det ikke kun teknologi, der skal fokuseres på. Det er endnu vigtigere at investere i vidensniveau, så alle de involverede får værktøjerne til både at udvikle og gennemføre løsningerne.

Måske skal samarbejdsformerne udvikles, nettet af alliancepartnere skal udbygges eller der skal indføres nye digitaliserede processer, hvor resultatet vel at mærke skal kunne accepteres af den samlede organisation.

Det vil kun lykkes med erkendelse af, at uddannelse er omdrejningspunktet for at sætte deltagerne i stand til at kunne udvikle løsninger og håndtere komplekse forandringsprocesser, så teknologien reelt kan blive implementeret på en måde, der skaber de ønskede resultater

Succesfulde forandringer handler nemlig om at skabe nye innovative kombinationer, hvor man både forstår de nye teknologier og er i stand til at tackle udfordringer såvel på det strategiske som på det praktiske niveau.

Studies

 

 Datalogisk Tænkning – er det simpelthen omdrejningspunktet i det meste?

 How to achieve sustainable economic growth by digital technology reinforcement?

 Data modellering – hvordan gør man for at få et godt greb om Big Data?

 Assisted, Augmented and Artificial Intelligence, Machine Learning at the Edge...?

 How do Virtualization & Clouding, hardware platforms, storage devices, and network resources interact?

 Teknologiforståelse – hvilken anvendelse og hvordan fås det største udbytte?

 How does Digital Technology fit into Environmentally Sustainable Development?

 Programmering og kodning – hvilken kode, på hvilket niveau - hvorfor og hvordan?

 Structured Information Management: Processing and Retrieval (which best performing SIMPR algorithms?)

 What is Strategy? – explained by the Balanced Scorecard

 Metoder og kvalitetssikring (IPMA, PMI, CMMi, DSDM, ITIL, QA)

Workshops

 

 Programmering (C#, Unity, Python, Scratch, C, C++, COBOL, PL/I) - Upskill Your Workforce

 Databehandling (SQL, DB2 og SQL-server) - to make very big data very simple

 Technology, Strategy & Business – run an environmentally sustainable company

 Teknologiunderstøttet læring – få styr på teknologien og luk mulighederne ind

 Why performance matters – and how-to...

 Spil, simulering og interaktion

 Robotic Process Automation

 

Vi samarbejder med specialister, der alle har indgående kendskab til hvordan deltagerne får det bedst mulige samspil og det absolut største udbytte gennem alle led i kursus- / uddannelsesforløbet

Retur til hovedsiden