En klar strategi er nødvendig for at skabe sammenhæng imellem virksomhedens ord og handling

Virksomheder bevæger sig i et landskab med konstante forandringer hvor der nogen gange er behov for at kunne tilpasse sig, andre gange skal der accellereres - men dog altid være i stand til, at realisere de forventede økonomiske resultater.

Samtidig skal der skabes plads til at de nødvendige kompetencer opbygges, så forandringerne kan fastholdes og bruges til nye afsæt.

 

How do we look to our users - how does it fit to our vision?
How do we look to our users and to the public - how does it fit to our vision?
      How do we collaborate our vision with the stakeholder point of view?
How do we collaborate our vision with the stakeholder point of view?
     
    How does the Balanced Scorecard look from a strategic point of view
How does the Balanced Scorecard look from a strategic point of view?
   
     
In what processes do we excel to succeed?
What must we stop from doing - and in what processes do we excel to succeed?
      How will we go on from lessons learned and sustain ability to change and improve?
How will we go on from lessons learned and sustain ability to change and improve?

 

The Balanced Scorecard hjælper til at få organisationens overordnede mål, udviklingsindsatser og resultater til at hænge sammen.

Det er et styrings- og ledelsesværktøj, der viser graden af sammenhæng mellem organisationens ord og handling - og om der faktisk opbygges tilstrækkelige kompetencer til at sikre udvikling, realisere mål og fastholde forandringerne.

Ved at opstille en række mål og målepunkter indenfor fire perspektiver kan der afklares hvordan strategi, vision og daglig drift griber ind i hinanden

 

Continue reading...

Contact us