Programmering i SmallBasic

Baggrund

SmallBasic er et programmeringsværktøj til at skabe applikationer, der benytter en stor del af de feautures, som allerede findes i Windows - hvor der med et intelligent udviklingsmiljø hurtigt kan skabes et væld af applikationer på platformen.

SmallBasic er et kraftfuldt programmeringssprog, som er designet til at kunne afvikles på en platform med et meget lille krav til hardware

 

Deltagere

Kurset henvender sig dig, der skal introduceres til programmering - og som hurtigt skal have indblik i de muligheder, der åbner sig for at programmere både spil og lave værktøjer, der kan bruges til støtte og hjælp i løsningen af de daglige opgaver

 

Mål

Kurset giver dig praktisk viden om programmering, hvor de faciliteter, begreber og grundlæggende elementer, der er knyttet hertil, bliver taget i anvendelse.

Efter kurset vil du have programmeret spil og løst nogle af de udfordringer, der findes i relation til automation af trivielle opgaver

 

Indhold
 

Afhængig af dine forudsætninger, vil der være større eller mindre fokus på

 • integrated development environment
 • input / output
 • variable og strukturer
 • kontrol og betingelser
 • iterationer / loops
 • arrays / tabeller
 • beregningsregler og operatorer
 • subrutiner
 • scope
 • GUI + options
 • Objects, Methods
 • Built-ins


Kurset foregår som et samspil mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

 

Praktisk

 • Varighed 1 dag

 

Retur til kursusoversigt