Search Algorithms & Data Mining

Baggrund

Virksomheder og organisationer har i mange år flittigt indhentet og opbevaret data - men for mange er den forretningsmæssige værdi endnu ikke høstet.

Hvilke data er relevante? Hvordan opdager man brugbare mønstre i datamængderne? Hvordan fortolkes disse?

Data er oplysninger eller kendsgerninger. Hvis de er formaliserede, så kan de bidrage med både dybde og helhedsforståelse af specifikke forhold. Nogle gange kan data stå for sig selv, andre gange giver de kun mening i sammenhæng med andre data.
Data Mining er et begreb, der bredt dækker over indsamling, analyse, sammenstilling, processering og fortolkning af mængder af data - ofte ved at udforske og analysere data for at opdage (nye) meningsfulde mønstre, regler eller ligheder mellem observationer, grupper, personer, etc.

 

Deltagere

Kurset henvender sig til dig, der vil have kendskab til de forskellige teknikker, der ligger til grund for Data Mining, viden om hvilke data, det er hensigtsmæssigt at sammenstille og hvordan resultaterne kan udvide perspektivet

 

Mål

Kurset giver dig viden om hvordan data-søgning kan organiseres og hvordan afdækningen af mønstre kan skabe helt nye indsigter - på den mest effektive måde

Efter kurset vil du kende til

 • Søgealgoritmer
 • Data formater
 • Værktøjer til Data Mining
 • Pattern discovery

 

Indhold
 

Afhængig af dine forudsætninger, vil der være større eller mindre fokus på

 • Anvendelse af data
 • Data Analyse – læs data rigtigt
 • Drill up, down, across
 • Extract, Merge, Transform & Load processer
 • Data Life cycle
 • Meta Data
 • Reverse engineering


Kurset foregår som et samspil mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

 

Praktisk

 • Varighed 1 dag

 

Retur til kursusoversigt