Programmering i Python

Baggrund

Pythons fleksibilitet og læsbarhed gør det til et hurtigt og nemt programmeringværktøj at bruge. Derfor er applikationer udviklet med programmeringssproget Python blevet allestedsnærværende.

Med fokus på objektorienteret programmering og dynamisk implementering er der skabt et stærkt systemmiljø, som giver programmører adgang til at udvikle applikationer til brug på de fleste platforme.

Endvidere indeholder Pythons biblioteker/container omfattende funktionalitet, som programmøren frit kan benytte.

 

Deltagere

Kurset henvender sig dig, der skal bruge Python til at udvikle fx.

 • Web scraping applikationer
 • Windows GUI applikationer
 • Console applikationer
 • Computerspil

 

Mål

Kurset giver dig praktisk viden om C#-applikationsudvikling og bearbejder grundigt de faciliteter og begreber, der er knyttet hertil.

Efter kurset vil du kende til at

 • analysere og vælge den optimale løsning
 • danne velstrukturede og vedligeholdelsesvenlige programmer
 • afteste programmer
 • programmere forekommende administrative rutiner
 • bruge Visual Studio

 

Indhold
 

Afhængig af dine forudsætninger, vil der være større eller mindre fokus på

 • programopbygning/-struktur
 • datatyper, variable og strukturer
 • beregningsregler og operatorer
 • kontrolstrukturer
 • iterationer / loops
 • arrays / dictionary / lister
 • klasser, nedarvning, scope og namespaces
 • metoder og actions
 • function, returtyper og parametre
 • objektorienteret programmering
 • virtual environment & packages
 • strukturering af problemløsning
 • anvendelse af standard procedurer
 • debugging


Kurset foregår som et samspil mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

 

Praktisk

 • Varighed 1 dag

 

Retur til kursusoversigt