Business Intelligence & Intelligent Business

Baggrund

Virksomheder og organisationer har i mange år flittigt indhentet og opbevaret data - men for mange er den forretningsmæssige værdi endnu ikke høstet.

I stedet for blot at skabe mere data, så gælder det om at skabe den teknologiske og organisatoriske forandring, der skal til for at kunne omsætte de store datamængder til forretning og værdiskabelse for både virksomheden, medarbejderne og kunderne.

De nyeste erfaringer viser nemlig allerede, at en offensiv anvendelse af data kan give et nyt syn virksomheden og dens værdiskabelse hele vejen rundt: På efterspørgslen, produktionen, marketing samt salg og det vigtige skift mod etableringen af services.
Med Business intelligence rettes blikket mod konkrete løsninger og hvordan man skaber værdi med data
Hvilke data er relevante? Hvordan opdager man brugbare mønstre i datamængderne? Hvad er perspektiverne?

Bliv mere vidende om

 • Fremtidens virksomhed – datadrevet forretningsudvikling, kunstig intelligens og automation/robotter
 • Digitaliseringsledelse – succes med kultur, strategi og forandring

BI handler om at bruge de mange data, der skabes i og uden for organisationer, så det bliver muligt at træffe beslutninger på baggrund heraf.
Det sker ved at rense og modellere data fra relevante datakilder og danne et output, der er brugbar viden for en den specifikke virksomhed. Målet er at få dannet et grundlag for at træffe bedre beslutninger, både hurtigere og med færre ressourcer.

 

Deltagere

Kurset henvender sig til dig, der vil have kendskab til hvordan Business Intelligence bruges til at skabe overblik over virksomhedens data.
Værdien i business intelligence opstår således ved inddragelse af væsentlige data indenfor økonomi, produktion, kundedatabaser, personale (fx. timeregistrering og løn)

 

Mål

Kurset giver dig viden om hvordan data kan tilgås og hvordan segmenteringen af data kan styrke forretningen på den mest effektive måde

Efter kurset vil du kende til

 • Business Intelligence – læs dine data rigtigt
 • Datamodellering og anvendelse af data
 • Præsentation og afrapportering af data
 • Fremskrivning af data ved hjælp af analyse og forecasts

 

Indhold
 

Afhængig af dine forudsætninger, vil der være større eller mindre fokus på

 • Dataintegration og -kvalitet
 • Indsamling af data, ofte på tværs af forskellige datakilder
 • Behandling, udvælgelse, gruppering og statistisk behandling af data
 • Drill up, down, across
 • Extract, Transform & Load processen
 • Reverse engineering


Kurset foregår som et samspil mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

 

Praktisk

 • Varighed 1 dag

 

Retur til kursusoversigt