Applikationsudvikling / programmering

  

Data, processer & integration
COBOL - COmmon Business Oriented Language SQL - Structured Query Language
PL/I - Programming Language One XML - Extensible Markup Language
C# applikationsudvikling Business Intelligence og Data Warehouse

  

Metoder og teknikker

  

Main-frame, clusters, arkitektur og teknik
udviklings-, drift- & afviklingsmiljøer
systemanalyse & -design TSO/ISPF/PDF - værktøjerne
datamodellering JCL - Job Control Language
struktureret test dump & debugging

  

Web, spil og RPA

  

Dokumenter, regneark og præsentation
Scratch / Unity / SmallBasic tal, tabeller og regneark
sites, scripts og hosting effektiv dokumentbehandling
SoMe, SEO & Reach-Out rapporter, præsentationer, blogs

  

  

Uddannelse - specifikke kurser og sammensatte forløb.

Alle vores kurser er individuelt tilpasset og tilbydes fra et helt grundlæggende niveau til det mest avancerede - og med små hold sikrer vi, at du altid kommer sammen med andre, hvor der er et godt match med din erfaring og viden.

Hvert kursus er koncentreret og består kun af en enkelt dag, hvor teori og praktiske øvelser indgår i et tæt samspil. Målet er, at du hurtigt får kendskab til alt det væsentlige med mulighed for straks at komme tilbage for at tage det i brug - vores erfaring er, at det sikrer dig et optimalt udbytte.

Fokus vil være lige præcis dér, hvor dine udfordringer er i dag, mens du samtidig får tilstrækkeligt indblik i mange andre af emnets sammenhænge. Derved gives et oplæg til, at du måske senere bygger videre med én eller flere dage, hvor nogle helt andre discipliner bliver belyst og trænet.

Forløb kan sammensættes, så din viden opbygges bredt til at møde krav på hvilket som helst niveau i en arbejdsopgave - eller de enkelte kurser kan bindes sammen, så du indenfor et givet område bevæger dig dybere til at kunne magte og udføre enhver specialistopgave.

 

Åbne kurser Virksomhedskurser Kontraktarbejde Work Shops
Individuel tilmelding til kurser eller forløb, der er koncentreret omkring specifikke værktøjer eller ligger indenfor afgrænsede fagområder Omhandler kurser, som afholdes for grupper af medarbejdere mhp. at opnå en fælles forståelse eller et generelt kompetenceløft. Kurser og andre ydelser tilrettelægges og udføres under kundens supervision. Med udgangspunkt i en eller flere relevante cases knyttes bånd mellem praksis og den tilhørende teori.
Kurserne kan være lagt som helt enkeltstående events eller være grupperet, så de kan sammensættes og indgå som en del af et forløb. Forløbet indeholder et forberedende møde, hvor indholdet evt. tilpasses, selve afholdelsen samt en opfølgning, der skal medvirke til at evaluere og afdække yderligere behov.
Det tilstræbes ved denne type formidling, at få uddannelse bygget ind i et projekt- eller opgaveforløb, der bygger på pricipperne for learning-by-doing, eXtreme Programming m.fl. Efter et forberedende møde og evt. interview af kursusdeltagerne sker der en tilpasning af indholdet, så det valgte indhold med cases og fokus ved gennemførelsen rammer præcist lige der hvor behovet er.
Faktureres pr. deltager / dag Faktureres pr. kursusdag Faktureres til fast timepris Faktureres pr. kursus
Lukkede virksomhedskurser afholdes hos kunden eller i vores kursuslokaler. Åbne kurser afholdes i vores lokaler, alt inclusive.

 

Rekvirer yderligere information Ring: +45 40 61 55 57 til hovedsiden