Datalogisk Tænkning åbner for innovation ved at give forståelse og indsigt i relationerne mellem mennesker og digitaliseringen

IT-systemerne skal lette procedurer og arbejdsgange for organisationen, således medarbejderne får overskud til at medvirke til udvikling af forretningen og dermed at nå de strategiske mål

Samtidig skal nogle procedurer og arbejdsrutiner måske ændres og der skal foretages forretningsmæssige tilpasninger, for at få størst muligt udbytte af den valgte IT-løsning.

Det bliver ved med at komme som en overraskelse, men det sker hele tiden: It-systemer bryder sammen, fungerer halvt, gør noget andet, end de egentlig burde - endda efter, at det samlet er blevet alt for dyrt

Den åbenlyse diskrepans mellem forventningerne og det, de digitale teknologier ender op i skyldes mange gange alt for begrænset indsigt i mulighederne kombineret med uafklarede behov.

For at lykkes med at implementere effektiviseringer og/eller automation, så må der kastes lys på hvilke processer, der kan bringes i spil. Datalogisk Tænkning kan være med til at binde enderne sammen

Datalogisk Tænkning består af disciplinerne

  • Dekomponering: nedbrydning af data, processer eller problemer i mindre, håndterbare dele
     
  • Generalisering: identificering og genkendelse af mønstre, samt regler og sammenhænge
     
  • Fokusering: udledning af de væsentligste principper og decimering af mindre vigtige detaljer
     
  • Programmering: udvikling af algoritmer ifa. trin for trin-instruktioner til trivielle problemløsninger

Vi anbefaler at bruge Datalogisk Tænkning som et frame-work til at åbne vi for en række velafprøvede instrumenter, som man enten kan arbejde isoleret med, eller lade virke sammen på vej mod en fuldstændig afklaring.

Datalogisk Tænkning er ikke kun grundlæggende for at kunne designe computerapplikationer, men kan bruges langt bredere og i mange andre sammenhænge.

Det kan være til at få greb om organisatoriske og arbejdsmæssige processer og deres indbyrdes samspil, eller tillige understøttelse af problemløsning på tværs af alle faglige discipliner, herunder humaniora, matematik og videnskab.


Continue reading...

Kontakt os