Data drevet forretningsudvikling


Virksomheder og organisationer har i mange år flittigt indhentet og opbevaret data - men for mange er den forretningsmæssige værdi endnu ikke høstet.


Opgaven er nemlig ikke at skabe mere data, men at skabe den teknologiske og organisatoriske forandring, der skal til for at kunne omsætte de store datamængder til forretning og værdiskabelse for virksomheden, medarbejderne og kunderne.


Nyeste erfaringer viser nemlig allerede, at en offensiv anvendelse af data kan give et nyt syn virksomheden og dens værdiskabelse hele vejen rundt: På efterspørgslen, produktionen, marketing samt salg og det vigtige skift mod etableringen af services.


Med Datadrevet forretningsudvikling rettes blikket mod konkrete løsninger og hvordan man skaber værdi med data: Hvilke data er relevante? Hvordan opdager man brugbare mønstre i datamængderne? Hvad er perspektiverne?


Bliv mere vidende om

  • Visualisering af data – implementerering af nye behov
  • Fremtidens virksomhed – udvikling baseret på AI / ML / DL
  • Digitaliseringsledelse – succes med kultur, strategi og forandring


Læs mere...

Kontakt os