En gruppe elever laver en video online, mens en anden høster data til en rapport fra internettet, og en tredie er ved at lave en blog.

Sådan er skoledagen flere steder, hvor tilgangen er intuitiv og kreativ, og eleverne agerer, som er de født med tablets i hånden.

Men billedet snyder, for selv om danske skoleelever virker som digitalt indfødte, når de surfer hjemmevant rundt på internettet og laver film på smartphones, tablets eller laptops, så er kompetencerne på IT-området i virkeligheden ganske begrænsede og eleverne er reelt kun brugere af dét, der stilles til rådighed.

At være født ind i en verden, der flyder med digitale værktøjer, er nemlig ikke ensbetydende med at være digitalt dannet og innovativ medskaber.

Vi har lavet en workshop, der giver lærerteams, klassetrin eller enkelte klasser mulighed for at fokusere på programmering og være nysgerrig på at undersøge virkemidlerne i mange af teknologierne bag.

Vi introducerer de forskellige teknologier og giver tid til fordybelse i flere udvalgte måder at programmere - hvor deltagerne prøver forskellige løsninger til netop de problemstillinger, der er de mest interessante.

I den store sammenhæng tales om læring og kompetence i det 21. århundrede, hvor teknologien i vores hverdag hele tiden stiller nye krav til at beherske de digitale discipliner.

Vi taler ind i de bagvedliggende temaer, som får grundlæggende betydning for evnen til at deltage i samfundet - såvel på job som i det private.


Continue reading...

Kontakt os